Огнище 503 Класика

Открито огнище, изработено от мрамор “Брекча Сарда” (Дайно) в цеха на “Камини Колеви” по проект на “Камини Колеви”.

Изпрати запитване