Камина 813 Панея

Съвременна облицовка, изработена от масиви от врачански камък (варовик) и гранит “Емералд”  в цеха на “Камини Колеви”, по индивидуален проект на “Камини Колеви”  с горивна камера с призматично стъкло и подова настилка от Емералд около камината.

Изпрати запитване