Огнище 503 Класика

Открито огнище, изработено от мрамор „Брекча Сарда“ (Дайно) в цеха на „Камини Колеви“ по проект на „Камини Колеви“.

Изпрати запитване