Защо да изберем водно отопление с камина

водно отопление с камина

Защо да изберем водно отопление с камина?

  • Възможност за отопление на по-големи жилища и площи.
  • Наличие на течаща гореща вода за домакинството при работа на камината.
  • Възможност за паралелно включване и с други източници (газови и електрически котли и бойлери, слънчеви инсталации и др.)
  • Равномерно разпределение на топлината

Какво трябва да знаем за водното  отопление с камина?

  • Загряване на инсталацията  става по-бавно (до няколко часа след запалване на камината). Желателно е системата да се поддържа целодневно, като на  всеки  2-3 часа се слагат дърва. Не се допуска изключване на  повече от 15 – 20 % от радиаторите.
  • При ползване за вили и извънградски къщи, където има опасност от замръзване на системата и течове, както и на места с често спиращ ток, трябва да се спазят редица изисквания. Задължително е монтирането на помпа и UPS – преобразовател(12v–220v), който да поддържа работата на помпата, за да не завира водата в системата.

Как се изгражда системата  за водно отопление?

  • Системата е сложна и трябва да бъде проектирана и изградена от специалисти, които да ви гарантират  нейната работа. Може да се  възползвате  и  от услугите на дъщерната  ни фирма ‘Газ термо  Системс ООД”. Не ви съветваме сами да си правите такъв вид инсталация!
  • Важен момент е правилния избор на горивната камера с водна риза, която много точно трябва да отговаря на мощността на изградената система , за да може инсталацията  да функционира добре. Ако камерата е с по-малка мощност, водата ще остава студена и няма да се затоплят помещенията, а ако е с по-голяма – ще завира  и ще създава непрекъснати проблеми.
  • Имайте в предвид, че в страната се предлагат камери, чиито обявени мощности не отговарят на действителните и може да бъдете подведени от некоректни търговци.

Related Images:

Вашият коментар